Fortsatt stark teknikutveckling runt om i världen!

Trots alla utmaningar 2022 har antalet inlämningar av internationella patentansökningar (PCT-ansökningar) fortsatt att öka. Preliminära siffror från WIPO indikerar en ökning på 0,3% av totala antalet inlämnade PCT-ansökningar för 2022 jämfört med 2021. Antalet inlämningar av PCT-ansökningar för 2022 slutar på ca 278 100, vilket är det största antal inlämningar av PCT-ansökningar någonsin. Detta tyder på en fortsatt stark teknikutveckling runt om i världen.

Även på hemmaplan pekar motsvarande siffror på en fortsatt stark teknikutveckling där vi kan se att siffrorna från WIPO pekar på en ökning av antalet inlämnade patentansökningar från Sverige 2022 i förhållande till 2021.

Mer information här > 

Till fler nyheter

Kontakta oss