Samtal och diskussioner runt bordet

Förmiddagen på kontoret har kryddats med samtal ”om vägen från vd till oberoende investerare”. Årets fjärde rundabordssamtal gästades idag av Lars Björk, f.d. VD på det framgångsrika lundabolaget Qlik. Under ledning av ekonomijournalist Thomas Frostberg berättade Lars om sina erfarenheter från åren på Qlik och om sin nuvarande roll som affärsängel. En spännande morgon som avrundades med givande gruppdiskussioner.

Med affären i fokus – en serie samtal om utmaningar och möjligheter kopplat till patent och varumärkesrätt. Vi bjuder in en intressant gäst till en rundabordssittning tillsammans med ett tiotal utvalda nyckelpersoner i Skåne som arbetar med patent- och varumärkesfrågor. Vi vill skapa en mötesplats som bidrar till kunskap och nya kontakter och vi sätter samtal och interaktion i fokus.

Till fler nyheter

Kontakta oss