Söker du kapital?

Ha koll på dina immateriella tillgångar!

De immateriella tillgångarna är tätt sammankopplade med företagets nuvarande värde. Men också framtida värde, vilket investerare vill se i en positiv utvecklingskurva. Ändå visar studier att få företag har koll på sina immateriella tillgångar och ännu färre har skyddat dem. Att ha en plan och strategi för hur tillgångarna ska hanteras borde vara A och O inför varje pitch eller möte du ska ha med en investerare.

Vad ingår i företagets värde – Immateriella tillgångar, såsom patent, varumärken, upphovsrätt och affärsidéer kan vara betydande tillgångar som bidrar till företagets värde. När du söker kapital, kan investerare vilja undersöka värdet och hanteringen av dina immateriella tillgångar för att förstå företagets potential och risk.

Hur är de immateriella tillgångarna säkrade – Immateriella tillgångar behöver och kan ofta skyddas för att förhindra icke önskvärd användning eller kopiering. Genom att ha kontroll över dina immateriella tillgångar och kunna visa på skyddsåtgärder, kan du ge investerare och långivare förtroende för att dina tillgångar är säkra, undviker juridiska problem och minskar risken att bli omsprungen av konkurrenter.

Din USP eller din konkurrensfördel – Unique Selling Point, vad är det som särskiljer dig från konkurrenterna? De Immateriella tillgångar kan vara en viktig faktor för att differentiera ditt företag från konkurrenterna. Om du har en unik teknologi eller en starkt etablerad varumärkesidentitet, kan det öka företagets attraktivitet för potentiella investerare.

Förhandlingsstyrka – Genom att förstå värdet av dina immateriella tillgångar kan du förhandla till dig bättre villkor. Om du kan visa att dina immateriella tillgångar ger en konkurrensfördel eller en potential för framtida intäkter, kan du övertyga investerare om att ditt företag är värt att satsa på. Det kan förbättra din förhandlingsposition och ge dig bättre villkor.

Genom att förstå och kunna kommunicera värdet och potentialen hos dina immateriella tillgångar ökar du sannolikheten att få det kapital du behöver för att växa och utveckla ditt företag.

Lycka till!

Till fler nyheter

Kontakta oss