Svensk patentfest

Ny statistik från Europeiska Patentverket (EPO) visar att det under 2021 lämnades in fler patentansökningar till EPO än under något annat år tidigare. Imponerande 188 600 nya patentansökningar lämnades in förra året, en ökning med 4,5% jämfört med 2020. Kanske är det ett tecken på att världen är på väg tillbaka efter pandemin och att många hittade uppfinnarandan när samhället i övrigt till stor del stängdes ner.

Sverige har klättrat till en tionde plats över de länder i världen som lämnar in flest patentansökningar till EPO. Antalet nya inlämnade ansökningar från Sverige ökade med 12% jämfört med 2020. Detta kan jämföras med länder som USA som har ökat sina ansökningar med 5,2%, Tyskland som endast ökat med 0,3% och Japan som minskat med 1,2%. Tittar man vidare på antalet inlämnade ansökningar per capita så ligger Sverige tvåa i världen, endast Schweiz är bättre. Imponerande!

Vad gäller de vanligaste teknikområdena så ligger Digital kommunikation och Datorteknik som vanligt högt på listan, tillsammans med Medicinteknik, Energiteknik och Transport. En tydlig indikation på att digitalisering, miljö och hälsa är de områden som teknikvärlden fokuserar mest på just nu.

Ni kan grotta ner er i ännu mer statistik här.

Till fler nyheter

Kontakta oss