Tidiga möjligheter att utnyttja det enhetliga patentsystemet

Nu närmar sig starten för det enhetliga patentsystemet i Europa som, efter den senaste fördröjningen, ser ut att bli den 1 juni 2023. Endast patent som utfärdas av det Europeiska Patentverket (EPO) efter detta datum kan registreras som Enhetliga Patent (Unitary Patent, UP). För att ge fler sökanden chansen att registrera sina patent som Enhetliga Patent (UP), kommer EPO att erbjuda sökande en möjlighet att senarelägga utfärdandet av ett patent i de fall där patentet annars hade blivit beviljat och utfärdat innan det enhetliga systemet hunnit starta.

På begäran av sökanden kommer EPO att senarelägga beviljandet av en europeisk patentansökan så att patentet utfärdas först när systemet för det enhetliga patentet startar, så att man således har chansen att registrera det som ett Enhetligt Patent (UP). En sådan begäran kan lämnas in så snart EPO meddelat texten som ska ligga till grund för det beviljade patentet, men innan sökanden godkänt texten. Denna möjlighet ges från och med den 1 januari 2023 och fram till dess att systemet för det enhetliga patentet startar, då åtgärden inte längre fyller någon funktion.

Från och med den 1 januari 2023 kommer sökanden som erhållit texten som ligger till grund för det beviljade patentet även att ges möjlighet att lämna in en förtidsbegäran om att registrera patentet som ett Enhetligt Patent (UP). På så sätt kommer patentet att registreras som enhetligt så snart det nya systemet startar.

Vi hjälper gärna till med rådgivning kring detta >

Till fler nyheter

Kontakta oss