UPC närmar sig med stormsteg – är du redo?

Har du hört talas om det nya patentsystemet som är på gång i Europa? Har du koll på hur det kommer påverka både dina nuvarande och framtida patentskydd? Kanske suckar du lite och konstaterar att du nu behöver ta ännu fler beslut angående din patentportfölj? Oroa dig inte, vi är här för att hjälpa och guida dig till besluten som bäst passar din organisation.

Introduktionen av det Enhetliga Patentet och den Enhetliga Patentdomstolen innebär en stor förändring av det europeiska patentlandskapet. Det nya systemet, som erbjuder enhetligt patentskydd i ett större antal EU-länder, är äntligen, efter många år av förberedelser, faktiskt på väg.

Det Enhetliga Patentet
Det Enhetliga Patentet (ofta förkortat UP efter dess engelska namn Unitary Patent) är, som namnet antyder, ett patent med enhetlig effekt i alla medverkande länder. För tillfället inkluderar detta 17 länder inom EU, ett av dessa länder är såklart Sverige. Fler EU-länder kan komma att läggas till allt eftersom tiden går, men det är värt att notera att detta nya system är ett EU-initiativ och att länder utanför EU inte är, och inte kommer att bli, en del av det.

När det nya systemet träder i kraft kommer det inte längre vara nödvändigt (även om möjligheten kvarstår) att validera ett godkänt Europapatent (EP) individuellt i alla länder av intresse. I stället kan du välja att, genom ditt godkända EP, få ett enda patent som täcker alla medverkande länder. Detta kommer troligtvis som en välkommen utveckling för många patentsökande då det innebär att du endast behöver betala en årsavgift för alla dessa länder, endast behöver en översättning av patentet för alla dessa länder, och möjligheten finns att hindra intrång i alla dessa länder genom en enda intrångstvist. Däremot finns det även några nackdelar med UP, av vilka den viktigaste är risken att genom en central ogiltighetstalan få sitt UP ogiltigförklarat i alla medverkande länder på en och samma gång.

Det nya UP-systemet kommer att finnas parallellt med det nuvarande systemet, och som nämnts ovan kommer det även fortsatt vara möjligt att validera ett EP enskilt i individuella länder precis som nu.

Den Enhetliga Patentdomstolen
Med ankomsten av det nya UP-systemet kommer även en ny domstol, den Enhetliga Patentdomstolen (ofta förkortat UPC efter dess engelska namn Unified Patent Court), att införas. UPC kommer vara domstolen där tvister om UP avgörs (både ogiltighetstalan och intrång), och domar utfärdade av UPC kommer att ha enhetlig effekt i alla medverkande länder.

Därutöver är det viktigt att notera att UPC även kommer ha jurisdiktion över alla EP som valideras på det klassiska viset i medverkande länder. Detta gäller dessutom även för EP som har beviljats innan UPC startas. Med andra ord, om du har ett patent utfärdat av Europeiska Patentverket (EPO) så kommer detta patent falla under UPC:s jurisdiktion när UPC drar i gång, såvida du inte registrerar ett undantag från UPC, se nedan.

UPC


Möjligheten att registrera ett undantag
Under en övergångsperiod på 7 år (möjligtvis förlängd till upp till 14 år) från starten av UPC, är det möjligt för en patenthavare med ett klassiskt validerat EP att registrera ett undantag (en så kallad opt-out) från UPC för det patentet, såvida ingen tvist redan har inletts vid UPC.

Att registrera ett undantag från UPC innebär att patentet i fråga kommer att förbli under respektive nationell domstols jurisdiktion under hela dess livstid, på samma sätt som det är idag. En registrering av ett undantag kan dock dras tillbaka såvida ingen tvist har inletts vid en nationell domstol. Möjligheten att registrera ett undantag från UPC finns för alla EP utfärdade eller ansökta om innan slutet på övergångsperioden, och det kommer vara möjligt att registrera undantag under en period som kallas fönsterperiod (eller sunrise period). Fönsterperioden påbörjas 3-4 månader före starten av UPC och avslutas vid starten av övergångsperioden.

När kommer det nya systemet att starta?
Det är fortfarande oklart exakt när det nya systemet kommer att starta, men det kan hända så tidigt som i oktober 2022, eller kanske mer realistiskt i början på 2023. När Österrike i januari 2022 blev det trettonde landet att ansluta sig till det provisoriska tillämpningsprotokollet för UPC, påbörjades förberedelser för uppstart av det nya systemet. När förberedelserna är tillräckligt långt gångna, kommer Tyskland, som agerar portvakt, att deponera sitt ratifikationsinstrument, vilket kommer initiera fönsterperioden.

Vilka beslut behöver jag ta?
Introduktionen av UP och UPC kommer att ha konsekvenser för alla sökande och innehavare av patent med intresse för patentskydd i länder inom EU. Alla patenthavare och patentsökande bör tänka igenom hur de kan ta vara på fördelarna med det nya systemet, och samtidigt skydda sig från de fallgropar som kan uppstå.

Som patenthavare är det viktigt att inse att om du inte gör någonting, kommer saker att förändras för dig. Det är därför dags att börja tänka på UPC så att du kan fatta genomtänkta och strategiska beslut, i stället för att låta någon annan fatta besluten åt dig.

Det första beslutet du måste fatta är huruvida du ska registrera undantag från UPC för dina nuvarande EP och EP-ansökningar. Detta är långt ifrån ett enkelt beslut, och många faktorer bör beaktas. Med det nya systemet väntande runt hörnet, och fönsterperioden bara månader bort, råder vi alla patenthavare att börja se över sina patentportföljer så att ni kan bestämma er för er strategi.

Vi finns här för att hjälpa er och med tanke på den potentiella påverkan era strategiska beslut kan få, och hur komplext det nya patentlandskapet är, så är vi alltid tillgängliga för ett möte där vi kan ge er de råd ni behöver.

Tveka inte att kontakta någon av oss om ni har frågor gällande UP, UPC eller någon annan aspekt av immaterialrätt.

Till fler nyheter

Kontakta oss