UPC planerar startdatum 1 april

Den Enhetliga Patentdomstolen (UPC) har nu meddelat att de planerar öppna dörrarna till domstolen den 1 april 2023. Vi uppmanar därför alla er patenthavare som ännu inte hunnit, att se över era patentportföljer nu och bestämma strategi. I första hand behöver ni bestämma er för om ni ska registrera undantag (opt-out) från UPC, eller inte. Våra patentkonsulter finns såklart till ert förfogande för alla frågor ni har om UP och UPC – eller för att registrera undantag.

Från och med startdatumet kan domstolen avgöra patenttvister där besluten har enhetlig effekt i alla medverkande UPC-länder. Som vi tidigare har rapporterat kommer UPC, förutom tvister gällande Enhetliga Patent (UP), även ha jurisdiktion över nationella valideringar av Europapatent (EP) i medverkande UPC-länder – såvida undantag (opt-out) från UPC inte har registrerats för dessa.

När UPC har startat kommer det även vara möjligt att erhålla ett UP från Europeiska Patentverket. Ett UP är ett patent med enhetlig effekt i alla medverkande UPC-länder. För tillfället inkluderas 17 länder inom EU, och Sverige är ett av dessa.

UPC meddelar även att fönsterperioden (sunrise period) som föregår öppnandet av domstolen förväntas starta den 1 januari 2023. Under fönsterperioden är det möjligt att registrera undantag från UPC för sina nationellt validerade Europapatent, som därmed förblir under respektive nationell domstols jurisdiktion på samma sätt som det fungerar idag. Genom att registrera undantag från UPC kan en patenthavare således undvika en central ogiltighetstalan, men avsäger sig samtidigt möjligheten att genom en enda intrångstvist hindra intrång i alla medverkande UPC-länder.

Eftersom preliminärt startdatum nu kommunicerats från UPC råder vi alla patenthavare att så fort som möjligt se över sina patentportföljer så att ni kan bestämma er strategi gällande registrering av undantag från UPC, eller att avstå registrering av undantag. Våra patentkonsulter finns såklart till ert förfogande för alla frågor ni har om UP, UPC, eller att registrera undantag.

Notera att ovan nämnda datum är preliminära och att ändringar kan komma att ske.

Till fler nyheter

Kontakta oss