UPC skjuts upp med 2 månader

Den Enhetliga Patentdomstolen (UPC) meddelade tidigare idag att startdatumet för den nya domstolen skjuts upp med två månader. Det innebär att den nya domstolen inte kommer öppna portarna förrän den 1 juni 2023. Även fönsterperioden, under vilken det är möjligt att registrera undantag (s.k. opt-out) från UPC, skjuts upp och inleds därmed tidigast den 1 mars 2023. Anledningen till den ändrade tidpunkten är att många användare haft stora svårigheter med att få tillgång till de digitala autentiserings- och identifieringscertifikat som krävs för att kunna använda domstolens digitala ärendehanteringssystem. Läs hela domstolens uttalande här >
Till fler nyheter

Kontakta oss