Vad händer vid BREXIT – med eller utan avtal?

Blir alla europeiska registreringar ogiltiga när Storbritannien lämnar EU? Hur påverkas våra rättigheter av om det blir ett utträde med eller utan avtal? Det skiljer mellan hur Brexit påverkar europeiska patenträttigheter och hur det påverkar både varumärkes- och designregistreringar.

Patent
Länder som är anslutna till den s k Europapatentkonventionen, det grundläggande regelverket för europeiska patent, behöver inte vara medlemmar i EU. Ett utträde ur EU påverkar därför inte giltigheten av de rättigheter som registrerats i Europapatentverket, EPO.

Alla europeiska patent, oavsett om de befinner sig under granskning i ansökningsfas, är godkända i EPO men ännu inte validerats eller validerats och därmed vunnit rättskraft i respektive land där en validering skett, är m a o opåverkade av det brittiska utträdet ur EU.

Varumärkes- och designskydd
Varumärkes- och designskydd inom EU ansöker man om hos EUIPO, som är en EU-myndighet. När Storbritannien lämnar EU upphör möjligheten att ha EU-registreringar som omfattar Storbritannien.

Sker utträdet med ett avtal, påbörjas en övergångsperiod till den 31 december 2020. Under denna period kommer nya brittiska rättigheter att ”klonas” på de befintliga EU-registreringarna. Det innebär att sådana brittiska rättigheter uppkommer automatiskt och utan avgift utan att rättighetshavaren behöver agera.

För pågående EU-ansökningar sker inte någon automatisk övergång, utan här måste man lämna in en ny brittisk ansökan. Denna kommer dock att anses inlämnad på samma dag som EU-ansökningen om den lämnas in inom nio månader från utträdet.

För det fall Brexit sker avtalslöst har den brittiska regering tagit fram ett förslag som ganska väl överensstämmer med vad som skulle gälla vid en Brexit med avtal. Detta är dock bara ett förslag och inte en av det brittiska parlamentet godkänd lag. Ovissheten kvarstår med andra ord en tid.

Av Anders Hansson & Lars Thyresson

 

Anders Hansson är patentkonsult, Senior Partner och ansvarig för byråns patentverksamhet. Han är också en av företagets grundare. Anders har tidigare arbetat vid Lunds Tekniska Högskola och en större IP-byrå. Han är auktoriserat svenskt patent- och IP-ombud och har stor erfarenhet av internationellt patentarbete och strategiska diskussioner. Anders är medlem i Svenska Patentombudsföreningen och FICPI, den internationella ombudsorganisationen.
Kom i kontakt med Anders >

Lars Thyresson är jurist, Senior Partner och VD. Han är en av grundarna av företaget och har tidigare arbetat vid Patentverket och större IP-byråer. Lars är auktoriserat varumärkes- och designombud inför EUIPO, den europeiska registreringsmyndigheten och har stor erfarenhet av strategiska diskussioner och internationellt varumärkesarbete och tvister. Han är även ordförande i den svenska delen av FICPI, den internationella ombudsorganisationen.
Kom i kontakt med Lars>

Till fler nyheter

Kontakta oss