Vad innebär en varumärkesregistrering?

Ett varumärke kan vara namnet på ett företag eller en produkt och kännetecknar en vara eller en tjänst.  Men det kan också vara en logotyp, en utformning eller annat. Syftet med en varumärkesregistrering är att ge ägaren ensamrätt till varumärket och förhindra andra från att använda eller kopiera det utan tillstånd.

Önskar man skydd för sitt varumärke behöver man registrera varumärket. Eftersom processen skiljer sig åt mellan olika länder och olika jurisdiktioner behöver man känna till var i världen man vill skydda varumärket och inom vilka områden. Det finns också ett antal system att känna till såsom Madridprotokollet (internationell varumärkesregistrering) som möjliggör ett mer kostnadseffektivt sätt att får skydd i många länder runt om i världen. Ett annat system (via EUIPO) gör att man kan ansöka om varumärkesregistreringar i alla länder inom EU på en och samma gång.

Myndigheten granskar ansökningen och säkerställer att den uppfyller de riktlinjer som behövs. I Sverige får man exempelvis inte skydda officiella beteckningar såsom statsvapen, statsflaggor och kommunala vapen utan tillstånd. Varumärket får heller inte vara förväxlingsbart med andra registrerade varumärken och man kan inte heller söka varumärkesregistrering om det helt eller delvis innehåller något som kan uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn, liknande namn eller efternamn med särskilt skydd.

Hur en ansökan ska utformas beror på vad man ska ha sitt varumärke till – nu och i framtiden. För att säkerställa ett lämpligt skydd i utvalda länder och rätt klassförteckning samt en bra rådgivning tycker vi att man bör ta hjälp av ett varumärkesombud eller en IP-byrå.

 

Vad kostar en varumärkesregistrering?

Ansöker man själv, utan ombud, är det egentligen bara de officiella avgifterna och din egen tid som kostar. De officiella avgifterna skiljer sig beroende på hur, var och vad du söker. Går du via ett ombud tar de ofta ut en avgift på löpande timkostnad för handläggarens rådgivning. Ibland blir det mer kostnadseffektivt att gå via ombud eftersom förutsättningarna att din ansökan hamnar rätt från början ökar. En jurist kan också hjälpa dig att guida mellan de olika systemen och hitta en lösning som passar dig. Ombudet hanterar också eventuella hinder, bevakningar eller intrång löpande samt kommande förnyelser, så du kan fokusera på annat.
Vi på Hansson Thyresson strävar alltid efter att ge våra kunder en så klar bild av kostnaden som möjligt för att slippa överraskningar senare. Vi är också transparenta med våra egna avgifter och de officiella.

 

Har du funderingar på att ansöka om varumärkesregistrering?

Välkommen att kontakta någon av våra varumärkesjurister direkt här!