Strategier för varumärkesskydd

Konsekvent varumärkesanvändning är viktigt. Det ökar sannolikheten att allmänheten känner igen just ditt varumärke. Markera att det handlar om ett varumärke genom att använda versaler eller åtminstone stor begynnelsebokstav och att markera med ™ eller ® (vid registrerat varumärke).

Reagera och agera direkt vid felaktig varumärkesanvändning! På så vis stärks varumärket och eventuella konkurrenter som önskat nyttja er rätt blir avskräckta.
Skapa regler för hur varumärket skall användas. Säkerställ att reglerna följs internt såväl som externt.

Det finns möjlighet att ansökan om varumärkesskydd nationellt i t.ex. Sverige, men även i EU. Genom att lämna in en ansökan om gemenskapsvarumärke erhålls skydd i EU:s samtliga medlemsländer genom endast en ansökan. Ett tredje alternativ är att ansöka om internationell registrering som ger skydd i ett eller flera länder som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera varumärkesstrategier för din verksamhet!

Strategier för varumärkesskydd

Konsekvent varumärkesanvändning är viktigt. Det ökar sannolikheten att allmänheten känner igen just ditt varumärke. Markera att det handlar om ett varumärke genom att använda versaler eller åtminstone stor begynnelsebokstav och att markera med ™ eller ® (vid registrerat varumärke).

Reagera och agera direkt vid felaktig varumärkesanvändning! På så vis stärks varumärket och eventuella konkurrenter som önskat nyttja er rätt blir avskräckta.
Skapa regler för hur varumärket skall användas. Säkerställ att reglerna följs internt såväl som externt.

Det finns möjlighet att ansökan om varumärkesskydd nationellt i t.ex. Sverige, men även i EU. Genom att lämna in en ansökan om gemenskapsvarumärke erhålls skydd i EU:s samtliga medlemsländer genom endast en ansökan. Ett tredje alternativ är att ansöka om internationell registrering som ger skydd i ett eller flera länder som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera varumärkesstrategier för din verksamhet!