Tjänster för varumärkesskydd

Vår kompetens sträcker sig över flertalet juridiska områden. Konkret tillhandahåller vi bl.a. nedan uppräknade tjänster inom varumärke.

 • undersökningar beträffande tillgänglighet och registrerbarhet
 • analys och bedömning av möjligheterna till varumärkesskydd
 • utarbetande, inlämning och handläggning av varumärkesansökningar i Sverige och andra länder
 • undersökning, analys och bevakning av konkurrenters varumärkesportföljer
 • rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt strategiskt skede, när nya idéer tas fram och utvecklas
 • intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
 • värdering av immaterialrättsportföljer, tex. i samband med ”Due Diligence”
 • bevakning och betalning av förnyelseavgifter i Sverige och andra länder
 • handläggning av invändningsärenden
 • rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden

Tjänster för varumärkesskydd

Vår kompetens sträcker sig över flertalet juridiska områden. Konkret tillhandahåller vi bl.a. nedan uppräknade tjänster inom varumärke.

 • Undersökningar beträffande tillgänglighet och registrerbarhet
 • Analys och bedömning av möjligheterna till varumärkesskydd
 • Utarbetande, inlämning och handläggning av varumärkesansökningar i Sverige och andra länder
 • Undersökning, analys och bevakning av konkurrenters varumärkesportföljer
 • Rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt strategiskt skede, när nya idéer tas fram och utvecklas
 • Intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
 • Värdering av immaterialrättsportföljer, tex. i samband med ”Due Diligence”
 • Bevakning och betalning av förnyelseavgifter i Sverige och andra länder
 • Handläggning av invändningsärenden
 • Rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden