Vi vill bidra till positiv utveckling för eleverna

Känner du till Stiftelsen Aktiv skola? De jobbar aktivt med att höja medvetenheten hos både barn och vuxna inom områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning, för att tidigt upptäcka och förebygga.

Till exempel har de sedan 2015 utbildat och föreläst för tusentals lärare, skolsköterskor och annan skolpersonal om grooming och sedan 2019 föreläser de även för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet. Detta gör de under namnet ”Nätsmart” som också erbjuder kostnadsfria handböcker, handledning och diskussionsunderlag till alla skolor i Sverige.

Vi tror på den här förebyggande satsningen och vill vara med och bidra till en bättre skola och en positiv utveckling för eleverna. Därför är vi numera med på ett hörn som stödföretag!

Tack Stiftelsen Aktiv Skola för det viktiga arbete ni gör!

 

Till fler nyheter

Kontakta oss