Patent

Patent är ett idéskydd för lösningen på ett tekniskt problem. Ensamrätten uppkommer genom registrering efter 2-3 års granskning hos olika patentverk. För att vara patenterbar måste uppfinningen vara ny, innehålla någonting mer än vad en teknisk kunnig person skulle göra för att lösa problemet och ha en effekt som kan upprepas. Vi har ett väl etablerat samarbete med patentombud och jurister i de flesta länder där svenska företag vill göra affärer.

Vi hjälper er att välja de rättigheter som bäst stödjer era affärsmål, håller konkurrenterna på avstånd och skapar kommersiella fördelar. I många fall sammanfattar vi detta i en patentstrategi. Vi brukar utgå från följande aspekter:

Här hittar du fler relevanta artiklar inom patent!

Förstå styrkan i patentsystemet!
Skapa en stark innovativ företagskultur
Få koll på dina immateriella tilllgångar med en IP-scan
Produkten liknar din och du misstänker intrång!
Vad händer efter att patentansökan lämnats in?
Kan man patentskydda mjukvara?

Viveka Anderberg

European Patent Attorney

Jonas Delander

Head of Patent, European Patent Attorney

Anders Hansson

Founder, Senior Partner, Patent Attorney

Jakob Broman

European Patent Attorney

Kontakta oss