Patent

Patent är ett idéskydd för lösningen på ett tekniskt problem. Ensamrätten uppkommer genom registrering efter 2-3 års granskning hos olika patentverk. För att vara patenterbar måste uppfinningen vara ny, innehålla någonting mer än vad en teknisk kunnig person skulle göra för att lösa problemet och ha en effekt som kan upprepas. Vi har ett väl etablerat samarbete med patentombud och jurister i de flesta länder där svenska företag vill göra affärer.

Vi hjälper er att välja de rättigheter som bäst stödjer era affärsmål, håller konkurrenterna på avstånd och skapar kommersiella fördelar. I många fall sammanfattar vi detta i en patentstrategi. Vi brukar utgå från följande aspekter:

 • Uppfinningsanmälningar som utgångspunkt för att skapa en innovativ kultur
 • Nyhetsundersökningar som visar om idéen är känd sedan tidigare. Läs mer om Nyhetsundersökning vs. Freedom to operate-undersökning.
 • Patent som skyddar den tekniska idén. Läs artikeln – Kan jag ta patent på min ide? och även artikeln Försäljning av patenterade produkter?
 • Invändningar för att hindra konkurrenter från att blockera er utveckling
 • Upphovsrätt för programvara eller databaser
 • Designskydd till formgivningen
 • Varumärkesskydd och varumärkesmanualer när produkten ska bli känd
 • Avtal om sekretess, konsulter, underleverantörer, utveckling, optioner, licenser och överlåtelser
 • Intrångsbedömningar för att se om en viss produkt faller inom ett patentskydd
 • Tvister och attackstrategier när konkurrenter blir aggressiva
 • Företagshemligheter för känslig affärsinformation

Viveka Anderberg

European Patent Attorney

Jonas Delander

Head of Patent, European Patent Attorney

Anders Hansson

Founder, Senior Partner, Patent Attorney

Dan Lindahl

European Patent Attorney

Jakob Broman

Jakob Broman

Patent Consultant

Nena Luburic

Patent Paralegal

Kontakta oss